Slovník pojmů

API

Application programming interface

CMS

Content Management System

CRM

Customer Relationship Management

ERP

Enterprise Resource Planning - Manažerský informační systém

MySQL

Relační databáze

PHP

Hypertext preprocessor

PPC

SEM

Search engine marketing

SEO

Search engine optimization